aşılamaq

aşılamaq
f.
1. tib. Bir xəstəliyin qabağını almaq, ya başlanmış xəstəliyi sağaltmaq üçün bədənə aşı maddəsi yeritmək, aşı vurmaq, peyvənd etmək. Uşaqları çiçəyə qarşı aşılamaq. Mal-qaranı aşılamaq.
2. k. t. Cır ağacı peyvənd etmək, qələm etmək, calamaq. // məc. Birləşdirmək, uyuşdurmaq, calamaq. İki gözdən tökülən yaş sanki iki qəlbdən göyərməyə başlamış duyğuları bir-birinə aşıladı. M. S. O..
3. xüs. Dərini, gönü aşıya qoymaq.
4. məc. Bir adəti, xasiyyəti, fikri, əqidəni, üsulu və s. -ni müxtəlif vasitələrlə başqalarına mənimsətmək, keçirtmək, öyrətmək, tərbiyə etmək. Musiqi ona <Bəyimə> bəzən böyüklük, qüvvət və mətanət hissi aşılayırdı. Ç.. İndi onun <Ulduzun> ürəyindəki sonsuz şəfqət hissi əllərinə, barmaqlarına elə bir . . qüvvə aşılayırdı ki, bu əllərin sarıdığı yaralar sanki daha tez şəfa tapırdı. Ə. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • aşılama — «Aşılamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ləçəkotu — is. bot. Bataqlıq yerlərdə bitən, gön aşılamaq üçün istifadə edilən bir bitki. Ləçəkotu bataqlıq yerlərdə bitir, kökü, yarpağı və gövdəsi gönü aşılamaq üçün yararlıdır. M. Qasımov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşdamax — (Cəbrayıl, Təbriz) gönü duzlu suda aşılamaq. – Göni aşdamışux (Təbriz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • balata — I (Qazax) dəri aşılamaq üçün kül, kəpək və duzun qarışığından düzəldilən xüsusi məhlul. – Balata qayır aşdıyax dəriyi; – Dəriyi balatıya qoymuşdum, indi götürüf tükünü təmizdiyəjəm II (Tərtər) xəmir mayası. – Balatanı ma: gəti, a:z, xamır qatajam …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bəlgə — I (Gəncə, Kəlbəcər, Kürdəmir, Oğuz, Ordubad, Şəmkir, Zəngilan) bax bəliyə. – Qıza bəlgə aparallar (Oğuz); – Bizim kətdə bəlgəsiz qız verməzdər (Zəngilan); – Bu axşam Zeynava bəlgə aparajaxlar (Şəmkir) II (Salyan) bəhanə ◊ Bəlgə gətirmək (Salyan)… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • zəyduzlamax — (İrəvan) dərini aşılamaq üçün ona zəyduz sürtmək. – Dərini zəyduzlamışam …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • aşlamaq — bax aşılamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • calaqlamaq — f. k. t. Bir bitkinin bu və ya başqa keyfiyyətini başqa bitkiyə aşılamaq üçün onun bir hissəsini (qələmlik) calaq (peyvənd) yolu ilə həmin bitkiyə calamaq, köçürmək; peyvənd etmək, qələm eləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hüsıxət — is. <ər.> İbtidai məktəbdə, şagirdlərdə gözəl yazmaq vərdişləri aşılamaq üçün keçilən tədris fənni. Hüsnxət dərsi. Hüsnxət dəftəri. – Müəllimlərin əksəriyyətinin hüsnxət qaydalarından xəbəri yoxdur, hərflərin ünsürləri və tənasübü haqqında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • itotu — is. bot. Quru və zibilli yerlərdə bitən bitki. İtotu . . quru və zibilli yerlərdə bitir. Bütün hissələri gönü aşılamaq üçün yararlıdır. M. Qasımov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”